Elveink

.Apró léptekkel haladva…”

Vitathatatlan, hogy a bölcsődei élet kezdete az első igazi nagy és fontos változás egy gyermek életében. Ilyenkor kerül először távol édesanyjától, családjától és még nem rendelkezik kellő tapasztalattal. Ez úgy a gyermek, mind a szülő számára egy új helyzet és nem könnyű kihívás. Biztos alapokon kell állnia, hiszen egyre többször kerül majd hasonló élethelyzetekbe. Bölcsődénk ezért fordít különleges figyelmet a beszoktatási időszakra, ahol fokozottabb odafigyeléssel segítjük a beilleszkedési és alkalmazkodási nehézség leküzdésében a gyerekeket.

Ennek sikeressége elsősorban abban rejlik, hogy a szülő is meg legyen győződve ennek hatásosságáról, mivel a gyermek közérzete sokban függ ettől. Az is fontos, hogy mennyire elégedett a környezetével, a világgal, éreznie kell, hogy körülötte minden rendben.

További nehézség még, hogy a két év körüli korban veszi kezdetét a saját „én” kép kialakulása, ami általában a kontrollálatlan dühkitörés (amikor nem teljesülhet a vágya), követelőzés, impulzivitás, illetve a dackorszakon is túlnyúló akaratosság és az egymás közötti konfliktusok időszaka. Ezek a megnyilvánulások nem csak a szülővel szemben, hanem a környezetükben fellelhető minden személlyel szemben is mutatkoznak.

Minden gyerek más, hiszen különböző családi dinamikában élnek, így fontosnak tartjuk, hogy mintát, példát mutassunk nekik, így segítve a közösségbe való alkalmazkodásukat a kialakuló személyiségük érvényesülésével együtt.

Már pici korban meghatározó, hogy egy gyerek érezze a felnőtt által nyújtott bizalmat és elfogadást, azonban megtanulja vágyai késleltetését és a másokkal való együttműködést. Fontosnak látjuk emellett megismertetni velük a közösség és az élet által szabott korlátokat is. Tudjuk, hogy mi gondozók könnyebb helyzetben vagyunk ezek érvényesítésében, mint a szülők. Célunk, hogy rugalmasan és következetesen támogassuk őket e nehézségek leküzdésében, így megtanulva kezelni ezen kihívásokat, miközben tágítják mozgásterüket.

Lényegesnek tartjuk továbbá a gyerekek éppen aktuális hangulatát is, ezért nem kötjük meg, nem árasztjuk el őket folyamatos programokkal és ingerekkel. Szükséges a szabad játék, amikor saját magából fakadó ötletek szerint játszik, természetesen mindig egyetértésben az épp jelen lévő felnőttel.

Napjainkat a mozgás, ének, tánc és sok-sok játék jellemzi. Fontos szerepe van az együtt játszásnak is, hogy a gyerekek már ilyen pici korban szép lassan megtanulják az egymásra figyelést, együttműködést. A szabadban megismerhetik a természet szépségeit, követhetik és tudatosíthatják annak folyamatos változását. Ennek támogatására, mondókák, dalok stb. széles tárháza kínálkozik.

Ezeket az alapelveket szem előtt tartva teremtjük meg a hozzánk járó gyermekek számára a minél teljesebb és harmonikusabb környezetet, ahol a legfontosabb az érzelmi biztonság kialakítása. Ennek fontos eleme, hogy a gyermeket olyannak fogadjuk el, amilyen.