Elveink

.Apró léptekkel haladva…”

Célunk egy családias, meleg környezet biztosítása, a beszédkészség fejlődésének segítése, a mozgáskoordináció és a szociális érzékenység fejlesztése. Napjainkat a mozgás és sok-sok játék jellemzi.

Amit még fontosnak gondolunk, az a gyermekek épp aktuális igényeire való állandó rezonancia. Nem kötjük meg, nem árasztjuk el őket folyamatos programokkal és ingerekkel.

Szükséges a szabad játék, amikor saját magukból fakadó ötletek szerint játszanak, természetesen mindig egyetértésben az épp jelen lévő felnőttel. Fontos szerepe van az együttjátszásnak is, hogy a gyerekek már ilyen pici korban szép lassan megtanulják az egymásra figyelést, együttműködést.

Sok időt töltünk a szabadban, ahol a picik megismerhetik a természet szépségeit, követhetik és tudatosíthatják annak folyamatos változását. Ennek támogatására kézműves foglalkozások, mondókák, dalok stb. széles tárháza kínálkozik.

Filozófiánk kiemelten fontos részét képezi a gyermekcentrikusság. Mint az magában a szóban is benne rejlik, a gyermeket állítjuk középpontba, a veleszületett sajátos én-jegyeit segítjük kibontakoztatni és érvényesíteni.

Ezt az alapelvet szem előtt tartva teremtjük meg a hozzánk járó gyermekek számára a minél teljesebb és harmonikusabb környezetet, ahol a legfontosabb az érzelmi biztonság kialakítása. Ennek fontos eleme, hogy a gyermeket olyannak fogadjuk el, amilyen.